De Kunstschool zoekt vrienden

 

De kunstschool is een bijzondere en waardevolle plek voor een groeiend aantal mensen met een behoefte aan (kunstzinnige) ontwikkeling. Met de huidige financiering kunnen we voorzien in goede begeleiding, materiaal en huisvesting.  We hebben echter de missie en ambitie om meer te doen voor onze deelnemers. Zo willen we graag naar buiten treden, meedoen in de maatschappij en zichtbaar worden met onze kunst en ideeën. Daar kunnen we hulp bij gebruiken in de vorm van donerende vrienden. 

Vriend of Dikke vriend worden? Wat een goed idee!


Waarom is dat een goed idee? 

 • U onderstreept het belang van het werk dat we doen en maken 
 • U laat zien dat u de kunsten een warm hart toedraagt 
 • U maakt het realiseren van exposities van de Kunstschool mede mogelijk
 • U geeft de realisatie van een jaarlijkse kunstschoolreis een zetje 
 • U investeert in het bevorderen van een inclusieve culturele sector en maatschappij 


Krijg ik daar, behalve een goed gevoel, ook iets tastbaars voor terug? 

 • U ontvangt elk jaar een speciale kunstzinnige dankbetuiging van onze hand. 
 • U ontvangt uitnodigingen voor al onze expo's en bent van harte welkom op de openingen 
 • U wordt als eerste geïnformeerd over onze speciale uitgaven en bijzondere projecten 

Ik wil vriend worden! Wat moet ik doen? 

 • Voor minimaal € 15 per jaar bent u Vriend van de Kunstschool Artiance Speciaal. Een hoger bedrag mag uiteraard ook en wordt van harte aangemoedigd en gewaardeerd 
 • Voor minimaal € 250 per jaar bent u een Dikke vriend. U ontvangt in ieder geval de kunstschool-kaarten collectie gratis 
 • U betaalt dat via de bank, IBAN: NL08 RABO0396 4209 66 t.n.v. Artiance Centrum vd Kunsten met de vermelding ‘vriend van de Kunstschool’ 
 • Na ontvangst van uw donatie beschouwen we elkaar als Vrienden voor het lopende jaar 
 • Wilt u bij uw aanmelding als Vriend uw mail- en postadres aan ons doorgeven?